HEDP 60% (1-hydroksy etylideno-1,1-kwas)

Jest inhibitorem korozji na bazie kwasu fosforowego. Może rozpuszczać utlenione materiały na powierzchniach tych metali. Poniżej 250°C HEDP doskonale zapobiega powstawaniu kamienia i korozji. W połączeniu z innymi chemikaliami do uzdatniania wody wykazuje dobre efekty synergiczne.

Wygląd: Bezbarwna do jasnobrązowego płyn