Coco Glucoside 50%, C8 – C14

Jest chętnie stosowany w produktach organicznych, ponieważ jest wyjątkowo łagodny dla skóry. Wzmacnia pianę w produktach myjących. Poprawia konsystencję. Umożliwia połączenie z wodą substancji nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych w wodzie. Otrzymywany jest na bazie oleju kokosowego i cukrów owocowych. Ma doskonałą dermatologiczną kompatybilność ze wszystkimi typami skóry i jest bardzo łagodny.

Wygląd: Żółty lekko mętny płyn

Coco Glucoside 50%, C8 – C14

It is readily used in organic products because it is extremely gentle on the skin. Strengthens the foam in washing products. It improves the consistency. It enables the combination of water-insoluble or sparingly soluble substances with water. It is obtained on the basis of coconut oil and fruit sugars. It has excellent dermatological compatibility with all skin types and is very mild.

Appearance: Yellow slightly cloudy liquid