Cocamidopropyl Betaine (30%, 45%)

Łagodny amfoteryczny środek powierzchniowo czynny (30%, 45%), ma niską zdolność do podrażniania oczu i skóry. Substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Pełni rolę modyfikatora reologii w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne.